ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ НЕКРЕТНИНАМА

Продаја и куповина некретнине је веома сложен процес за обе стране, јер подразумева познавање тржишта, законских одредби, мноштво документације, планирање и спровођење различитих корисних активности, као и знање и вештине потребне за разумевање и преговарање са купцем и продавцем.

Да би за Вас, као купца или продавца, купопродаја некретнине била што једноставнија, агенција СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ посредује за Вас, односно води Вас до успешног завршетка посла, на обострано задовољство.

Уз помоћ образованих и законски лиценцираних агената за посредовање у промету некретнинама, купопродаје некретнина обавићете успешно и у кратком периоду. Услуге посредовања агенције СОЛИС НЕКРЕТНИНЕ усклађене су са свим одредбама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности (агенција је уписана у Регистар посредника под бројем 009) и на тај начин обезбеђујемо потпуну правну сигурност.