"SOLIS NEKRETNINE" D.O.O.

...Ukoliko želite da nas kontaktirate, popunite formu ispod.


Ime kompanije:"SOLIS NEKRETNINE" D.O.O.
Adresa: 21000 Novi Sad Vojvođanskih brigada Br. 16
Žiro račun: 340-11013085-39, ERSTE BANKA, Novi Sad
Telefoni: 021 520-231, 427-277, 6624-325, 451-570
PIB: 109043847 Šifra delatnosti: 6831 Matični broj: 21117447
Web adresa: www.solis-nekretnine.com
Mejl adresa: solis@eunet.rs